4.4.2018 / Gösterim Sayısı : 290

Bafra Fener Mahallesinin 1.parselasyon projesi 03.04.2018 tarihinden itibaren 15 süre ile mahallinde askıya çıkarılmıştır.

Bafra Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi kapsamında bulunan Fener Mahallesinin 1.parselasyon projesi 03.04.2018 tarihinden itibaren 15 süre ile mahallinde askıya çıkarılmıştır.

''