8.6.2018 / Gösterim Sayısı : 161

Tarımsal Sularda Nitrat Kirliliğine Sıkı Takip

#Tarımsal Sularda Nitrat Kirliliğine Sıkı Takip

Azot, bitkilerin gelişimi için elzem olmakla birlikte,bitkiye ihtiyacından fazla verildiğinde toprakta birikerek nitrata dönüşür. Sularda çeşitli nedenlerden dolayı yüksek miktarlarda bulunabilen nitrat ise hem insanlar hem de ekosistem için büyük risk oluşturmakta ve bu amaçla İl Müdürlüğümüz tarafından, sorumluluk alanımızdaki sularımızdan düzenli aralıklarla numuneler alınarak Nitrat Kirliliğitakip edilmektedir. 

Çalışmaları inceleyen Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Nail KIRMACI konu ile ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Bildiğimiz gibi nitrat suda iyi çözünen bir maddedir veyağmur sularıyla yıkanma suretiyle yeraltı ve yerüstü sularına karışarak taşınır.Yapay gübrelerin dışında hayvansal atıklarda önemli bir nitrat kaynağıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan bu atıklarda yağmur sularıyla yıkarak sularımızı kirletirler.

Topraktaki aşırı nitrat bitki bünyesinde de birikebilir. Bu bitkilerin veya nitrat ile kirlenmiş suların tüketilmesi nitratın insan bünyesine geçmesine neden olur. Vücuda alınan nitrat bozunuma uğrar ve hemoglobine bağlanarak kandaki oksijen taşınımını engeller. Bu olay özellikle çocuklarda mavi bebek sendromuna neden olduğu gibi, ayrıca kansorejen etkilere yol açan nitrozaminlere de dönüşür.

Mevzuatımızdaki ‘Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’ne göre; sulardaki nitrat için sınır değer 50 mg/L’dir. Bu çerçevede yüzey sularından her ay yeraltı sularından üç ayda bir olmak üzere numuneler alınıp nitrat miktarının tespit edilmesi gerekmektedir. İlimizde 43 yüzey, 23 yeraltı olmak üzere toplam 66 numune noktamız bulunmakta ve analizleri İl Müdürlüğümüze bağlı mobil laboratuvarda gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca analiz cihazı bulunmayan Ordu iline de her ay gidilerek Ordu’daki suların kontrolü de yapılmaktadır. 2017 yılında Samsun’da 873, Ordu’da 360 olmak üzere toplam 1.233 analiz gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle yinelemek isterim ki halkımızın sağlığı her zaman ilk önceliğimizdir.”

''