5.7.2018 / Gösterim Sayısı : 202

Çatak Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

#Çatak Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

            Samsun İlinde ÇATAK Programı 27/10/2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 2016/9 numaralı Uygulama Tebliği ve 2016/01 numaralı ÇATAK Programı Uygulama Genelgesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

          Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcılarımız Bayram AY ve Celal DEĞİRMENCİ, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür Vekili Namık AKGÜL veİlimizde ilçe proje uygulama biriminde görevli teknik personelin katılımı ile; 04.07.2018 tarihinde saat 09.30'da Zirai Karantina toplantı salonunda,ÇATAK Programı Kapsamında Uygulama Esasları Hakkında Bilgilendirme veDeğerlendirilmesi Toplantısı yapılmıştır.

           Samsun İli 2017 yılı itibarıyla toplamda98.384,966 dekar alanda ÇATAK Programı Uygulamalarını çalışmıştır. 2015 yılında ÇATAK programına dâhil olan üreticilerin 3 yıllık hibe sözleşme taahhütleri 2017 yılı sonu itibariyle bittiğinden, İlimizde 29.717,442 dekar alan tahsisi sona ermiştir.Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Genel Müdürlüğünün, 19.01.2018 tarihli yazısıgereği; 100.000 dekar alan ilimize tahsis edilmiş olup 2016-17 yıllarında devam eden toplam alan miktarı 68.667,584 dekardır.

         2018 yılı içinseSamsun İlimize tahsis edilecek toplam alan 31.332,476 dekar olup,ÇATAK programı kapsamında 2017 yılında programı tercih eden 2364 üreticimize toplam 11.131.946 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

''