1.10.2018 / Gösterim Sayısı : 53

Okul Kantinlerinde Gıda Güvenilirliğine Dair Denetim ve Kontroller

#Okul Kantinlerinde Gıda Güvenilirliğine Dair Denetim ve Kontroller

           İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Nail KIRMACI, yeni öğretim yılının başlaması nedeniyle bizzat kendilerinin de katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

          "Yeni başlayan eğitim ve öğretim yılı nedeniyle öğrencilerimizin sağlıklı beslenebilmeleri açısından okul kantinleri ve yemekhanelerinin sağlıklı ve güvenilir gıda arzını sağlayabilmek için bu işletmelerin denetimleri ve kontrolleri kurumumuzun önceliği haline gelmiştir.

          Okul yemekhaneleri ve kantinlerinde sunulan gıdaların hazırlama ve servis koşulları, gıda güvenirliliği ve çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi açısından çok önemlidir. Gıdanın hazırlanmasından servis edilmesi aşamasına kadar gerekli olan asgari teknik ve hijyenik koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Gıda kaynaklı hastalıklarda personel hijyen eksikliği büyük rol oynamaktadır. Eldeki zararlı mikroorganizmalar personel aracılığıyla taşınarak, gıda ile temas eden yüzeylere ve gıdalara bulaşmaktadır. Bu yüzden tüm gıda çalışanlarına el temizliği prosedürü uygulanmalıdır. 5 Temmuz 2013 tarih ve 28550 sayılı "Hijyen Eğitim Yönetmeliği"ne göre, gıda sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi zorunluluğu getirilmiştir.

           Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartla­rına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin kuralları belirlemek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönet­meliği" yayınlanmıştır (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130205-5.htm). Söz konusu yönetmelikte, çocukların daha hijyenik koşullarda güvenilir gıdaya ulaşması için, okul kantinlerinde uyulması gereken temel kurallar yer almaktadır. Sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi için bahsedilen yönetmelik gerekliliklerinin sağlanması gerekir.

          Samsun merkez ve diğer ilçelerinde toplam 428 adet okul kantin işletmesi olup, yasal mevzuata uygunluğun sağlanıp sağlanmadığı, tüm eğitim-öğretim yılı içinde yapılan denetim ve kontroller ile tespit edilmektedir. 2018-2019 öğretim yılı içerisinde okul kantinlerine yönelik her sömestr döneminde sıklıkla denetimleri gerçekleştiriyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 923 adet okul kantini ve yemekhanesi denetimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, risk esasına dayalı olarak da denetimleri yapılmaktadır. Uygunsuzlukların tespiti ve verilen süre içerisinde tamamlanmadığının tespiti halinde gerekli idari para cezası uygulanmaktadır.

          Bununla birlikte, en iyi denetçi tüketicidir prensibinden yola çıkılarak, okul idarecileri ve hatta velilerin de sık sık okul kantini ve yemekhanelerinde gözlemde bulunmaları ve karşılaştıkları olumsuzlukları Alo Gıda 174 aracılığı ile kurumumuza bildirmeleri gıda güvenliği zincirini daha etkili hale getirecektir.

          Çocuklarımızın daha sağlıklı beslenebilmeleri için, İl Müdürlüğümüz tarafından etkin kontrollerimiz devam etmektedir. Okul yönetimi tarafından yapılan denetimlerde gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarında tespit edilen eksikliklerin okul yöneticileri tarafından İl/İlçe Müdürlüklerimiz ile paylaşması ve öğrencilerimizin daha güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimi için işbirliği halinde çalışmaların devamlılığı için gayret göstermekteyiz." demiştir.

''