Faaliyetlerimiz

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Faaliyetleri

''