T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Samsun'da Süne Mücadelesi Hizmetiçi Eğitimi Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 14.4.2022

           Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde 12 Nisan 2022 tarihinde, Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Süne Mücadelesi Hizmet içi eğitim gerçekleştirildi. Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Uzmanları tarafından verilen eğitime, Samsun İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli 52 teknik personel, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale BAYKAL, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğünde görevli Dr. Numan BABAROĞLU ve Ziraat Mühendisi Emre AKCİ katılım sağladı.

           Samsun İlinde 217.729 dekar alanda Tahıllar ve Diğer Tarla Bitkileri Üretimi yapılmaktadır. Buğday üretimi 963.015 dekar alanla ilk sırada yer almakta ve toplam tarımsal üretim alanımızın 1/4 ünü teşkil etmektedir. Samsun, ülkemiz buğday üretiminde 13. Sırada yer almaktadır.

           Dünyada ve Ülkemizde temel besin maddesi, buğday başta olmak üzere tahıllardır. Türkiye, kişi başı 175 kg ekmek tüketimi ile Dünyada en fazla ekmek tüketen ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ekmek paramızı kazanırız. Ekmeğimize elletmeyiz.

           Süne (Eurygaster spp.), buğdayda verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli etmendir. Süne popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda, mücadele yapılmaması durumunda %100lere varan oranlarda kalite ve kantite yönünden zarar meydana gelmektedir.

           Ülkemizde ilk defa 1927-1929 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu'da süne zararı meydana gelmiş ve önemli kayıplara neden olmuştur. Süne mücadelesi, 1955 yılından itibaren ağırlıklı olarak havadan insektisit uygulamaları şeklinde yürütülerek kimyasal mücadeleye dönüşmüştür. Uçakla yapılan mücadelenin çeşitli nedenlerle ilaçlama etkinliğinin düşük olması, faydalı böceklerin ve çevrenin de yüksek oranda zarar görmesiyle doğal dengenin bozulması, insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle 2006 yılından itibaren tüm yurtta yasaklanmış ve yer aletleriyle mücadeleye geçilmiştir.

           Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapan Dr. Numan E. BABAROĞLU yaptığı sunumda; hububatın en önemli zararlısı olan Sünenin biyolojisi, zarar şekilleri, mücadele yöntemleri ve süne sürveyleri konularında katılımcılara bilgiler verdi.