T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Fındık Kozalak Akarında Mücadele Zamanı

Yayın Tarihi : 22.4.2022

            Fındık Kozalak Akarı k önemli bir fındık zararlısı olup; fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Zararlı, sadece fındık çeşitleri üzerinde beslenir ve iki değişik formu bulunmaktadır. Gal oluşturan formu sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak oluşturmakta ve böylece verim kaybına neden olmaktadırlar. Diğer formu ise fındığın hem generatif hem vejetatif kısımlarında beslenerek meyvelerin ve tomurcukların dökülmesiyle deformasyonlu bitki organlarının oluşmasına neden olmakta, verimi olumsuz yönde etkilemektedir.

             Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "İlimizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan Fındıkta ekonomik kayıplara neden olan Fındık Kozalak Akarlarının mücadelesinde öncelikle çevrenin ve faydalıların gözetildiği Entegre Mücadele Prensipleri gözetilmeli ve kimyasal mücadele en son çare olarak düşünülmelidir. Zararlının pek çok doğal düşmanı bulunmakta ve bunlardan özellikle bazıları akarlar üzerinde yüksek etki gösterebilmektedir. Yine bu amaçla mekanik ve kimyasal mücadele uygulanmakta olup, mekanik mücadele fındık kozalak akarlarına karşı etkili bir yöntem olarak bilinmektedir. Düzenli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz.

           Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde kimyasal mücadeleye karar vermek için bir ön sayım yapılmalıdır. Bu amaçla; 1-10 da büyüklükteki bahçelerde 10 ocak, 11- 30 da büyüklükteki bahçelerde 20 ocak ve 30 da'dan büyük bahçelerde ise 30 ocak tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın 1'er dalındaki kozalaklar sayılarak kaydedilir. Bulunan rakamlardan yararlanarak bir daldaki ortalama kozalak sayısı hesaplanır. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadelenin yapılması gerekir. En uygun kimyasal mücadele zamanı, akarların göçünün yoğun olduğu ve içinde bulunduğumuz Nisan ayı sonundaki bir haftalık süredir. Bu dönem; kabaca uç sürgünlerin 4- 4,5 yapraklı, tomurcukların toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyvelerin de mercimek büyüklüğünde olduğu dönemdir. Fenoloji takibi yapılarak bu dönem belirlenmeli ve ilaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir.

           Eğer kimyasal mücadelede yapılacaksa da bu Bakanlığımız tarafından tavsiye edilen bitki koruma ürünleri kullanılarak yapılmalıdır. İlaçlama, meteorolojik tahminler takip edilerek yağış riski olmayan havalarda sabah erken saatlerde veya akşamüzeri iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalı; ilaçlama esnasında maske, eldiven vb. tüm koruyucu tedbirler alınmalıdır. Öğle saatlerinde ilaçlama yapılmasından kaçınılmalıdır.

           Sözlerimi bitirirken; üreticilerimizin, fındık bahçelerimizin ana zararlılarından Fındık Kozalak Akarına bağlı verim kaybı yaşamamaları adına fındık bahçelerini kontrol etmelerinin, zararlıya karşı zamanında ve ruhsatlı ilaçlarla mücadele yapmalarının kendi yararlarına olacağını hatırlatırım." dedi.