T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlanıyor

Yayın Tarihi : 14.5.2022

            Bildiğimiz gibi 14 Mayıs tüm Dünyada her yıl Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, bu önemli gün vesilesiyle yayınladığı mesajında;

            "Üç tarafı denizlerle çevrili, ovaları ve verimli topraklarıyla farklı coğrafi iklimlerin bir arada yaşandığı, dolayısıyla pek çok tarımsal ürünün aynı sezonda yetiştirilebildiği Ülkemizde; kentleşme ile artan köyden şehre göçlere rağmen tarımsal üretimle iştigal eden nüfusumuz hiç de azımsanacak oranda değildir.

            Özellikle, yoğun dönemi geride kalan fakat ekonomik ve sosyolojik etkileri halen süren Pandemi süreci ve Bölgemizdeki savaşla birlikte önemi bir kez daha ortaya çıkan tarım sektöründe, çiftçinin ve köylünün olmadığı bir Dünya düşünmek bile mümkün değildir. Etin, sütün, buğdayın, sebzenin ve tüm tarımsal ürünlerin, tarım dışı yollarla, örneğin fabrikalarda üretilmesi 21. yüzyıl teknolojisiyle bile mümkün müdür? Elbette hayır. Bugün Ay'a kısa seyahatler bile mümkünken, bitkisel üretimin hala bir teknolojik alternatifi yoktur. Öyleyse çiftçimizin kıymetini bilmek, hak ettiği bu değer ve saygıyı gösterirken de tarım camiası olarak görevimizin gereği olan desteği kendilerine vermek durumundayız.

            Katma değeri yüksek teknolojik ürünler alanında bir yandan sanayileşme hamlemizi sürdürürken, önemli potansiyel ve çeşitliliğe sahip olan tarım sektörümüz de ülkemizdeki tüm paydaşların dayanışması ve gayretiyle her geçen gün gücüne güç katarak istenilen düzeye ulaşma yolundadır. Öte yandan, Ülkemizde, toplam istihdamın büyük bölümünü oluşturan tarım sektöründe, önceki dönemlere göre azalmış olsa da halen bir takım sıkıntıların yaşandığı bilinen bir gerçektir.

            Bakanlığımız, Ülkemiz çiftçisinin sorunlarını çözmek, bilinç ve gelir düzeylerini artırmak ve üretimi teşvik amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarıyla her geçen gün çalışmalarını artırmaktadır. Bu bağlamda biz tarım çalışanları, çiftçilerimizi desteklemekle mükellef olduğumuzu kabul etmekle birlikte, bir yandan da onların sahadaki tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şey olduğumuzun nezaket ve bilinciyle hizmet etmekteyiz.

            Dünya Çiftçiler Günü olan 14 Mayıs'ın, üreticilerimizin her yönden gelişmesine olumlu katkılar sağlamaya vesile olacağı inancıyla, Dünyanın ve dolayısıyla Ülkemizin bu hassas sürecinde daha fazla çalışmaya, üretmeye devam eden kahraman çiftçilerimizin bu anlamlı gününü en içten duygularla kutluyorum. Gününüz kutlu, ürününüz bol ve bereketli olsun." dedi.