T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Altyapı Yatırım (Makine Ekipman) Projeleri Başvuruları Yedek Listeden Hibe Sözleşmesi İmzalamaya Hak Kazananlar Açıklandı

Yayın Tarihi : 7.06.2022

           Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Projelerinden Bakanlıkça yedek listeden uygun görülen projeler hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

           Asil liste, İl Müdürlüğümüz ilan panosu ve internet sayfasında 06.06.2022 tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü süre ile ilan edilmiştir. Hak kazanan başvuru sahipleri, 5 iş günü bitimini (10.06.2022) takip eden 10 (on) iş günü içerisinde(13.06.2022-24.06.2022) hibe sözleşmesi imzalamak için İl Müdürlüğümüze başvuru yapacaktır. Hibe sözleşmesi imzalama yükümlülüklerinin yerine getiren yatırımcılar tarafından talep edildiği takdirde askıya çıkılma gününden itibaren 24.06.2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalayabilir. Hibe sözleşmesi imzalamak için son tarih 24.06.2022  saat 17:00' dır. Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMA AŞAMASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER (A İŞ PLANI)

AHİBE SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (1.aşama)
Başvuruda Veri Giriş Sistemine Yüklenmiş Belgelerin Aslı
1Başvuru Formu (Veri giriş sisteminden yazdırılacak)
2Nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği
3Bakanlığa kayıtlı olduğuna dair belge (ÇKS/HAYBİS vb kayıt belgesi)
4Traktör ile kullanılacak makine başvurularında traktör ruhsatı fotokopisi
5Alınacak makine ekipmanın proforma faturası, varsa yerli malı belgesi ve teknik özellikler belgesi
6Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)
7Kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname
8Adli sicil kaydı belgesi
Hibe Sözleşmesi İçin Sunulması Gereken Diğer Belgeler
1Dilekçe
2İkametgâh Belgesi (29.04.2022 tarihinden sonra alınmış olmalı)
3SGK borcu olmadığına dair belge (29.04.2022 tarihinden sonra alınmış olmalı)
4Vergi borcu olmadığına dair belge (29.04.2022 tarihinden sonra alınmış olmalı)
5Adli sicil kaydı (29.04.2022 tarihinden sonra alınmış olmalı)
6Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiçbir  kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname (Taahhütname-1)
7Genel Taahhütname (Taahhütname-5)
8Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont (50,00 TL)
9Hibe sözleşmesi ücretinin yatırıldığına dair dekont (Tutara göre listeden bakılacaktır)
NOT:

-Dilekçe örneği İl Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

-Taahhütname 1 ve Taahhütname-5 İl Müdürlüğümüzde belge tesliminde imzalanacaktır.


          2. Asil listeyi indirmek için bağlantıyı tıklayınız.