T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İç Sularda Av Yasağı Sona Eriyor

Yayın Tarihi : 30.6.2022

           Samsun İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, iç sularda avlanma yasağının 1 Temmuz İtibariyle sona ereceğini bildirdi. İl Müdürümüz SAĞLAM, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada:

            "İç sularımızda 01.04.2022 tarihinde başlayan Av Yasağı dönemi bu yıl da 01.07.2022 tarihi itibariyle sona erecek olup; amatör balıkçıların baraj, göl ve akarsularımızda uygulanan boy ve av araçları yasaklarına uymaları sürdürülebilir avcılık için önem arz etmektedir." dedi. İl Müdürümüz SAĞLAM, açıklamasının devamında, amatör avcılarımızın uyması gereken bazı kurallar ile ilgili olarak ise:

            "Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlak sahalarında bulundurulması ve kullanımı yasaktır. Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması da yasaktır.

            Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, Alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir. Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir.

            - 1 km2'den küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır. 

            -Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır. 

            -İçme suyu sağlanan alanlara da akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

            -İçsu balıklarında avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır.

           Unutmamalıyız ki sürdürülebilir avcılık, balıkların yaşamlarında en az bir kere üremelerine imkân vermekle sağlanır. Kaçak avcılık yaparak günü kurtarmak yerine, av yasaklarına uyarak hep birlikte geleceğimizi kurtaralım." dedi.

 Habere Konu İçsu Balıkları ve Limitler Aşağıdaki Şekildedir:

Türler Latince adı Boy Limiti
(En Az)
Günlük Limit
(En Fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler)25 cm.3 adet
Gökkuşağı alabalığı
O. mykissYok10 adet
Sazan C. carpio40 cm.5 adet
Kadife Tinca tinca26 cm.10 adet
Sudak S. lucioperca26 cm10 adet
Tatlısu levreği P. fluviatilis18 cm.kg
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus20 cm.kg
Siraz Capoeta.sp20 cm.kg
Turna Esox lucius40 cm.5 adet
Yayın Silurus glanis90 cm.1 adet
Karabalık Capoeta trutta22 cm.10 adet
Fırat turnası Luciobarbus esocinus50 cm.1 adet
Maya Luciobarbus xanthopterus50 cm.1 adet
Şabut Barbus grypus45 cm.1 adet
Diğer türler-----Yokkg