T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Altyapı Yatırım (Makine Ekipman) Projeleri Başvuruları Yedek Listeden Hibe sözleşmesi İmzalamaya Hak Kazananlar Açıklandı

Yayın Tarihi : 6.7.2022

          Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Projelerinden Bakanlıkça yedek listeden uygun görülen projeler hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

           Asil liste, İl Müdürlüğümüz ilan panosu ve internet sayfasında 04.07.2022 tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü süre ile ilan edilmiştir. Hak kazanan başvuru sahipleri, 5 iş günü bitimini (08.07.2022) takip eden 10 (on) iş günü içerisinde(18.07.2022-29.07.2022) hibe sözleşmesi imzalamak için İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapacaktır. Hibe sözleşmesi imzalama yükümlülüklerinin yerine getiren yatırımcılar tarafından talep edildiği takdirde askıya çıkılma gününden itibaren 29.07.2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalayabilir. Hibe sözleşmesi imzalamak için son tarih 29.07.2022  saat 17:00' dır. Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

14.2 ETAP SÖZLEŞMEYE HAK KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN BAĞLANTIYI TIKLAYINIZ.

HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALAMA AŞAMASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER (A İŞ PLANI)

A HİBE SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (1.aşama)

Başvuruda Veri Giriş Sistemine Yüklenmiş Belgelerin Aslı
1Başvuru Formu (Veri giriş sisteminden yazdırılacak)
2
Nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği
3Bakanlığa kayıtlı olduğuna dair belge (ÇKS/HAYBİS vb kayıt belgesi)
4 Traktör ile kullanılacak makine başvurularında traktör ruhsatı fotokopisi
5Alınacak makine ekipmanın proforma faturası, varsa yerli malı belgesi ve teknik özellikler belgesi
6Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)
7Kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname
8Adli sicil kaydı belgesi

Hibe Sözleşmesi İçin Sunulması Gereken Diğer Belgeler
1Dilekçe
2
İkametgâh Belgesi (güncel tarihli)
3SGK borcu olmadığına dair belge (güncel tarihli)
4Vergi borcu olmadığına dair belge (güncel tarihli)
5Adli sicil kaydı (güncel tarihli)
6Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiçbir  kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname (Taahhütname-1)
7Genel Taahhütname (Taahhütname-5)
8Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont (50,00 TL)
9Hibe sözleşmesi ücretinin yatırıldığına dair dekont (Tutara göre listeden bakılacaktır)
NOT:

-Dilekçe örneği İlçe Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

-Taahhütname 1 ve Taahhütname-5 İlçe Müdürlüğümüzde belge tesliminde imzalanacaktır.