T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Altyapı Yatırım Proje Başvurularında Yedek Listeden Hibe Sözleşmesi İmzalamaya Hak Kazananlar Açıklandı

Yayın Tarihi : 8.8.2022

          Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Projelerinden, Bakanlıkça yedek listeden uygun görülen Projeler hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandı.

           Asıl liste, İl Müdürlüğümüz ilan panosu ve internet sayfasından 08.08.2022 tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü süre ile ilan edilmiştir. Hak kazanan başvuru sahipleri, 5 iş günü bitimi yani 12.08.2022'yi takip eden (15.08.2022 ila 26.08.2022 arasındaki) 10 iş günü içerisinde hibe sözleşmesi imzalamak için İlçe Müdürlüğümüze başvuru yapacaktır.

           Hibe sözleşmesi imzalama yükümlülüklerinin yerine getiren yatırımcılar, askıya çıkılma gününden itibaren 26.08.2022 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalayabilir. Hibe sözleşmesi imzalamak için son tarih 26.08.2022 saat 17:00 olup başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. 

SÖZLEŞME İMZA AŞAMASINDA TALEP EDİLEN BELGELER 

A HİBE SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR (1.aşama)
Başvuruda Veri Giriş Sistemine Yüklenmiş Belgelerin Aslı
1
Başvuru Formu (Veri giriş sisteminden yazdırılacak)
2
Nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği
3Bakanlığa kayıtlı olduğuna dair belge (ÇKS/HAYBİS vb kayıt belgesi)
4 Traktör ile kullanılacak makine başvurularında traktör ruhsatı fotokopisi
5Alınacak makine ekipmanın proforma faturası, varsa yerli malı belgesi ve teknik özellikler belgesi
6Tapu belgesi ile tarımsal işletmeyi tevsik edici belgeler (Tapu fotokopisi, vb.)
7Kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname
8Adli sicil kaydı belgesi

Hibe Sözleşmesi İçin Sunulması Gereken Diğer Belgeler
1Dilekçe
2
İkametgâh Belgesi (Güncel tarihli alınmış olmalı)
3SGK borcu olmadığına dair belge (Güncel tarihli alınmış olmalı)
4Vergi borcu olmadığına dair belge (Güncel tarihli alınmış olmalı)
5Adli sicil kaydı (Güncel tarihli alınmış olmalı)
6Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında, faiz niteliğindeki destekler hariç, hiçbir  kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname (Taahhütname-1)
7Genel Taahhütname (Taahhütname-5)
8Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont (75,00 TL)
9Hibe sözleşmesi ücretinin yatırıldığına dair dekont (Tutara göre listeden bakılacaktır)
NOT:

-Dilekçe örneği İl Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

-Taahhütname 1 ve Taahhütname-5 İl Müdürlüğümüzde belge tesliminde imzalanacaktır.

4. Asıl Liste için Bağlantıyı Tıklayınız.