T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitki Koruma Ürünleri Toptancı ve Bayilerine Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı

Yayın Tarihi : 20.09.2022

           Bitki Koruma Ürünleri Toptancı ve Bayilerine yönelik; 20.09.2022 tarihinde İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik konusunda bir Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.

           Önümüzdeki süreçte, İlimiz Çarşamba, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde de buralardaki BKÜ Toptancı ve Bayilerine yönelik olarak devam edilecek Toplantıda;  mevcut çalışmalar, mevzuat değişiklikleri ve yeni uygulamaların aktarılması konusunda katılımcılara bilgiler verilmiş, soru ve düşünceler alınmıştır.

           İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM, toplantıda yaptığı konuşmasında: Ülkemizde 7056 adet Bitki Koruma Ürünleri Bayi ile 298 adet de Bitki Koruma Ürünleri Toptancısı olmak üzere toplamda 7354 adet BKÜ Bayi ve Toptancısı bulunduğunu ve İlimizde ise 128 adet BKÜ Bayi ve 22 adet BKÜ Toptancısı olmak üzere toplamda 150 BKÜ Bayi ve Toptancısı bulunduğunu belirterek; İlimizdeki 50 kontrol görevlisinin bu Bayii ve Toptancıları 3'er aylık dönemler halinde ve en az bir kez denetlediği bilgisini vermiştir.

           İl Müdürümüz SAĞLAM, konuşmasının devamında: "Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün 15.04.2022 tarihli yazılı emirlerine istinaden 81 İlde eş zamanlı olarak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılarına denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetim sonucunda İlimizde Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalar tespit edilmiştir.

           Bu denetimler sonucunda İlimizdeki tüm BKÜ Toptancı ve Bayilerimizde 31 Aralık 2022 tarihine kadar fiziki stoklarla Bitki Koruma Stok Takip Sisteminin (BKST) uyum çalışmaları yapılarak; Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmayacaklarına dair taahhütname imzalatılacak ve bu tarihten sonra herhangi bir mazeret kabul edilmeksizin ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır.

           Bu konuda İl Müdürlüğümüzün göstermiş olduğu hassasiyetin, tüm Bayi ve toptancılarımız tarafından da gösterileceği konusunda inancımız tamdır." dedi.