T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Afetlerden Zarar Gören Üreticilerimizin Borçları Ertelenecek

Yayın Tarihi : 2.4.2020

          T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar Ocak 2020 tarih ve 30997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karara dayanılarak hazırlanan T.C Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği ise 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak işlerlik kazanmıştır.

          Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "Önceki yıllarda Banka ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılmış üreticilerden; kredi riski devam eden ve 01.01.2020 ile 31.12.2022 tarihleri arasında ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen/ gelebilecek deprem, şiddetli rüzgâr, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağmur ve kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle, krediye konu ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam edenler borç ertelemesinden veya taksitlendirmesinden yararlanabileceklerdir.

          Söz konusu karar ve önceki yıllarda yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında, kredi kullanan çiftçilerin; krediye konu varlıkları ve/ veya tarımsal ürünleri için, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, Devlet Destekli Tarım Sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle Hasar Tespit Komisyonları, Devlet Destekli; Bitkisel Ürün, Sera, Arıcılık, Su Ürünleri Hayat, Büyükbaş Hayvan Hayat, Küçükbaş Hayvan Hayat ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortası yaptırmış olan çiftçilerimizin, teminat başlama ve bitiş tarihleri arasındaki sürede ve teminat kapsamındaki hasarları ile ilgili, 2015 Sayılı Karar kapsamında hiçbir şekilde, hiçbir işlem ve hasar tespiti yapmayacaktır.

          Hasar tespitlerinde TARSİM eksperleri tarafından üretici bazında düzenlenen ve onaylanan kesinleşmiş hasar raporları esas alınacaktır. Yalnızca TARSİM'e konu olamayan durumlarda İl/ İlçe hasar tespit komisyonları tarafından üretici bazında hasar tespitine yönelik olarak alınacak kararlar esas alınacaktır. Komisyonlar, Karar ve Uygulama Esasları Tebliği gereğince, hasar oranını belirlerken; krediye konu ekiliş, ürün, hayvan varlığı, tesis veya seradan hangisi ya da hangileri doğal afetlerden zarar görmüş ise o varlık ya da varlıkları esas alacaktır. Afete maruz kalan çiftçilerin, karar kapsamındaki kredilerinin ertelenmesinden/taksitlendirilmesinden yararlanabilmeleri için, komisyon karar tarihi ya da TARSİM hasar raporunun düzenlenme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, Banka veya Tarım Kredi Kooperatiflerine yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  1 Ocak 2020 tarihinden önce veya 31 Aralık 2022 tarihinden sonra meydana gelebilecek afetler, bu Karar ve Tebliğ kapsamında dikkate alınmayacaktır.

          Ülkemizde hiçbir afetin yaşanmaması temennisiyle kazasız belasız, afetsiz bir üretim sezonu diliyorum." dedi.