T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlimizden LEADER’da Yerel Eylem Gruplarımız 8 de 8 Yaptı

Yayın Tarihi : 1.6.2020

         LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynaktır. AB ülkelerindeki deneyimler göstermektedir ki, LEADER yaklaşımı kırsal kesimde yaşayan insanların yaşamlarına önemli değişiklikler getirmektedir. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir.

         LEADER yaklaşımının öğrenilmesini sağlamak, potansiyel yerel eylem gruplarının kurulmasını ve yerel seviyede kalkınma stratejilerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve tedbirin uygulamaya hazır olmak için kapasite geliştirme aktiviteleri 2015 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

          LEADER Yaklaşımı" tedbirini uygulamak amacıyla IPARD Programının uygulandığı 12 İl'de Yerel Eylem Grupları (YEG) kurulmuş ve Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) hazırlanmıştır. Yerel aktörlerin kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir. Bu çerçevede; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, yerel eylem grubu (YEG) olarak adlandırılan ortaklıkların kurulması teşvik edilmektedir.

          Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Müdürümüz İbrahim SAĞLAM: "Söz konusu YEG'lerin IPARD Programı kapsamında desteklenen LEADER tedbirinden faydalanabilmeleri içinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 12 Eylül 2019 tarihinde Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik Yedinci Çağrı ilanına çıkılmıştır. Bu çağrı ilanı kapsamında YEG'ler hazırlamış oldukları YKS'ler ile başvurularını yapmışlardır. Başvurulardan idari olarak uygun olan Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS), LEADER Prosedürü kapsamında Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan bağımsız bir Değerlendirme Komitesi tarafından Yerel Kalkınma Stratejileri seçim kriterlerine göre değerlendirilerek puanlanmıştır. YKS değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılmıştır.  Bu puanlama sonucu ilimizden Ondokuzmayıs, Havza, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Alaçam-Yakakent, Kavak ve Salıpazarı olmak üzere 8 Yerel Eylem Gruplarımızın tamamı değerlendirme sonucu kabul görülmüştür.  YKS değerlendirme sonuçlarına göre Ondokuzmayıs  YEG Derneği 93.68 puanla birinci sırada yer almıştır. 8 YEG'un toplam bütçesi 16.299.360 TL dir.

         Bu tedbir ile; yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlayarak kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılması ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır." dedi.