Activities

​Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şubesi Faaliyetleri

A- 3083 SAYILI SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNU KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR
1. -Toplulaştırma Çalışmaları
  Projenin Adı ProjeninBedeli(TL) ProjeninAlanı(ha) Yol (m) Sulama (m) ProjeninDurumu
1Bafra Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi1 187 922,578 000  14 390-Tescil aşamasında
2Bafra Ovası Katılımcı Arazi Toplulaştırma Projesi1 202 958,135 87610 922-Tescil aşamasında
3Alaçam AT ve TİGH Projesi2 916 909,777 562--Arazi derecelendirme çalışmaları yapılıyor.
4Amasya Geldingen Ovası AT ve TİGH Projesi5 999 499,8610 06075 86110 500Askı işlemleri devam ediyor.
5Sinop Boyabat Durağan Katılımcı AT Projesi2 316 611,482 388212 530-Tescil aşamasında
6Sinop Boyabat Durağan AT ve TİGH Tamamlama Projesi13 210 054,962 388-207 200Kesin kabulü yapıldı.
7Amasya Gümüşhacıköy Katılımcı AT Projesi1 785 984,074150141 000-Kesin kabulü yapıldı
8Amasya Gümüşhacıköy TİGH Projesi4 366 905,714 750-117 000Geçici kabulü yapıldı. 
9

Amasya Gümüşhacıköy Çetmi Köyü AT Projesi

475

694,98

600

30 000

 

-

Geçici kabulü yapıldı.

  TOPLAM

33 462

541,53

38 636

484 703

334 700

 

2-Toplulaştırma Öncesi Arazi Etüt Çalışmaları

Etüt Tarihi

Etüt Sahası

EtüdüYapılanAlan

Etüt Yapılan
Köyler

Görüş

21.09.2012

Bafra Sağ Sahil Sulama Sahası

2 276 ha

Sarıköy ve Balıklar

Olumlu

15.11.2012

Vezirköprü Barajı Sulama Sahası 1. Kısım

3 000 ha

8 Köy

Olumlu

01.04.2013

Vezirköprü Barajı Sulama Sahası 2. Kısım

2 500 ha

9 Köy

Olumlu

22.10.2013

Vezirköprü Barajı Sulama Sahası 3. Kısım

4 500 ha

6 Köy

Olumlu

06.05.2013

Kozansıkı Göleti Sulama Sahası (Kavak)

150 ha

Karlı, Sarıalan,
Çiğdem, Kozansıkı

Olumsuz

06.05.2013

Ladik İbi ve Havza Ovaları Sulama Sahası

6 800 ha

19 Köy

Olumsuz

15.11.2013

Derinöz Barajı Sulama Sahası

4 000 ha

17 Köy

Olumlu

TOPLAM  23 226 ha 65 Köy 

 

3- 3083 Sayılı Kanuna Göre 2013 Yılı Tarım Dışı Kullanım İzinleri

Konusu Başvuru Sayısı Olumlu Olumsuz
Tarım Dışı Tahsisler734
Arazi Vasıf Değişiklikleri431
Hazine Arazisi Tahsisleri211
Toplam 13 7 6

4- 3083 Sayılı Kanuna Göre 2013 Yılı Satış İzinleri

Samsun İli

Başvuru Sayısı

İşleme Konu Arazi
Miktarı (ha)

İşleme Konu Parsel
Sayısı

Bafra İlçesi1892107189
Alaçam İlçesi177242177
Toplam3662349366

 

Arazi Toprak Dağıtım Norm (III. Sınıf) Değerleri

Uygulama Bölgesinin AdıSulu (da)Kuru (da)
Samsun – ALAÇAM3565
Samsun – BAFRA2850

 

5-Köy Gelişim Alanları Çalışmaları

Mülga Tarım Reformu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından Sinop İli Boyabat İlçesi Osman Köyünde yapılan köy gelişim alanı projesi kapsamında üretilen mülkiyeti maliye hazinesine ait 68 adet parselin satışından kalan 32 adet parselin; arsa bedellerinin yeniden belirlenmesi için bedel takdir komisyonu kurulmuş ve çalışmalar sonuçlandırılmıştır. Ayrıca yeniden belirlenen arsa bedelleri üzerinden parsellerin satışı için  ihale  komisyonu  kurulmuş  ve  2886  sayılı  yasaya  göre  yapılan  ihale  ile  satış işlemleri gerçekleştirilmiştir.

B- 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

1-  Tarım Dışı Kullanım İzinleri

2005-2013 Yılları Arası Tarım Dışı Kullanım İzinleri

YILLAR

​ ​
BAŞVURU SAYISI ​ ​ İZİN VERİLEN (Ha) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ İzin verilmeyen (ha) ​ ​

İrtifak hakkı (ha)

​ ​
kapsamı dışında kalan (ha) ​ ​ Genel Toplam (ha) ​ ​
MT ​ TA ​ OT ​

DT

Toplam

SMT

KMT

KTA

STA

SOT

KOT

2005

3  

0,6

    

0,6

   

0,6

2006

27

55,9

 

55,7

    

111,6

58,4

 

0,24

170,3

2007

25

  

15,3

    

15,3

487,1

 

0,1

502,5

2008

51

2,4

 

440,5

8,9

9,2

3,2

0,1

464,3

59,6

0,2

336,3

860,5

2009

48302,5 156,43,586,6101,925,5676,551,56,3110,5844,8

2010

42

2,4

 

15,8

0,1

0,1

  

18,3

496,6

 

89,2

604,2

2011

58

 

0,1

345,9

5,7

20,9

5,4

0,5

378,5

192,7

29,3

266,2

866,7

2012

6787,0 132,9 111,4239,61,7572,756,4 388,71017,8

2013

43

 

10,7

71,7

10,5

0,9

143,7

0,7

238,1

633,2

35,8

169,6

1076,8

TOPLAM

365

450,2

10,8

1240,9

28,7

221,2

493,8

28,4

2476,1

2035,6

71,6

1360,8

5944,1


2013 Yılı Tarım Dışı Kullanım İzinleri

BAŞVURU SAYISI

İzin Verilen (ha)

İzin Verilmeyen (ha)

İrtifak hakkı (ha)

Kanun kapsamı dışında kalan (ha)

GENEL TOPLAM (ha)

MT ​ TA ​ OT ​

DT

Toplam


SMT

KMT

KTA

STA

SOT

KOT

43 10,771,710,50,9143,70,7238,1633,235,8169,61076,8

MT: Mutlak Tarım                  TA: Marjinal Tarım Arazisi                OT: Özel Ürün Arazisi

SMT: Sulu Mutlak Tarım       KTA: Kuru Marjinal Tarım Arazisi  SOT: Sulu Özel Ürün Arazisi

KMT: Kuru Mutlak Tarım      STA: Sulu Marjinal Tarım Arazisi      KOT: Kuru Özel Ürün Arazisi

 

2013 Yılı Tarım Dışı Kullanım İzinleri Sektörel Dağılım Cetveli

Sanayi ​

Turizm

Eğitim

Sağlık

Ulaştırma

Enerji

Konut

Diğer

Toplam

Tarımsal Diğer
0,02,112,310,60,0127,82,961,121,1238,1

 

2-İzinsiz Tarım Dışı Arazi Kullanımlarına İlişkin Cezalar

Sıra No İzinsiz Kullanımın Sebebi Cezanın Muhatabı Ceza Miktarı (TL)
2013-1Bafra Dededağ (Konut)Mehmet KIYAK599,66
2013-2Havza Belalan (Kantar)Nami ALKAN295,74
2013-3Kavak Bekdemir (Çimento Fabrikası)KAVÇİM89 917,31
2013-4Bafra Burunca (Konut)Haset BAK218,74
2013-5Kavak Tekke( Dolgu)Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü41 911,00
2013-6

Terme Kozlu (Doğalgaz Çevrim Santrali)

OMV2 097 456,00


3-Tarımsal Amaçlı Yapılar

Tarımsal Amaçlı Yapının Konusu

Verilen İzin Miktarı (adet)

İzin Verilen Alan (Ha)

Kümes (Broiler)4793,2213
Ahır (Büyükbaş Besi 50 baş)10,235
TOPLAM 48 93,4563

 

4-Tarım Dışı Kullanım İzni Verilen Alanlarda Talep Edilen Toprak Koruma Projeleri

Sıra No

Tarım Dışı Kullanım İzni İsteyen Kurum

Faaliyetin Konusu

Toprak Koruma Projesinin Konusu

1Ladik KaymakamlığıYöresel Ürünler Satış Alanı

Beton Fosseptik Havuz Beton Direkli Tel Çit Arıtma Tesisi Çevre Ağaçlandırması İstinat ve İhata Duvarı Çökertme Havuzu Paket Biyolojik Arıtma Zemin Beton Kaplaması vs. konularda Toprak Koruma Projesi hazırlatılmıştır.

2

Kavak Belediye Başkanlığı

Lokanta
3Özel İdareÇimento Fabrikası
4Özel İdareDoğa Evleri
5

Kavak Belediye Başkanlığı

Lokanta
6

Kavak Belediye Başkanlığı

Camii
7Özel İdareLPG ve Akaryakıt İstasyonu
8Özel İdare

Kömür Depolama ve Eleme ve Paketleme Tesisi

9

Kozluk Belediye Başkanlığı

Doğalgaz Çevrim Santrali
10Özel İdareOkul ve Yurt
11Özel İdareKırsal Turizm Tesisi
12

Hüseyinmescid Belediye Başkanlığı

Konkasör ve Beton Santrali
13Özel İdareKonut
14

Sakarlı Belediye Başkanlığı

LPG ve Akaryakıt İstasyonu
15

Kavak Belediye Başkanlığı

Torna Atölyesi
16Özel İdareLPG ve Akaryakıt İstasyonu
17Özel İdareTermal Turizm Tesisi
18

Vezirköprü Belediye Başkanlığı

Konut
19

Çarşamba Mal müdürlüğü

Eğitim Kampus Alanı


C- TOPRAK BİTKİ VE SULAMA SUYU ANALİZ LABORATUARLARI

KURULUM VE DENETİM ÇALIŞMALARI

 

Sıra No

Toprak Bitki ve Su Analiz Laboratuarı

Laboratuarın Adı

Toprak Analizi Sayısı

Çiftçi Sayısı

Su Analizi Sayısı

Çiftçi Sayısı

1

İl Müdürlüğü Laboratuarları

Bafra İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

2849407  
2

İl Özel İdare Laboratuarları

-----
3

TAGEM Laboratuarları

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müd.

418044153657
4

Ziraat Odaları Laboratuarları

Çarşamba Ziraat Odası

1246730  
5 

Vezirköprü Ziraat Odası

656221  
6Özel Laboratuarlar-----
TOPLAM ​ ​ 8931 1799 536 57

 

D-NİTRAT DİREKTİFİ ÇALIŞMALARI

Yapılan Analizin Adı Adedi

SAMSUN, SİNOP, AMASYA, TOKAT, GİRESUN, ORDU İllerinde su numunesi alınmış ve toplamda 1428 analiz yapılarak, sonuçları Bakanlığa iletilmiştir.

Toplam Azot8
Amonyak237
Toplam Fosfor215
Orto Fosfat245
Nitrat723
Toplam 1428

 

E- 2013 YILI İL YAYIM PROĞRAMI KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Alaçam İlçesine bağlı Doyran, Etyemez, Göçkün, Gökçeboğaz, Habilli, Karlı, Soğukçam, Toplu, Yeniköy, Yukarıelma, Zeytinköy Köyleri ve Fatih, Yakacık Mahallerinde; toplamda 460 kişinin katılımıyla, Alaçam da uygulanacak olan toplulaştırma ve sulama projesi hakkında bilgi verilmiş ve 460 adet liflet dağıtılmıştır.

Ladik İlçesine bağlı Budakdere Köyünde 15 kişinin katılımıyla Sulama Alanlarında Arazi Toplulaştırma Çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve 15 adet liflet dağıtılmıştır.


Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Faaliyetleri

1. Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği (MGD)

2013 yılında 60.706 işletmede, 2.015.638 da alanda 20.624.245 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

2. Sertifikalı Tohum-Fidan Desteği

2013 yılında 2.863 işletmede, 120.886,68 da alanda 1.040.811,96 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.

3. 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat Ve Baklagil Fark Ödemesi

Desteği

Ürün

İcmal
Tarihi

İşletme
Sayısı

ÜretimAlanı
(da)

Üretim Miktarı (ton)

Destek Ödemesi (TL)

Hububat ve Baklagil (Buğday,Çeltik)

28.03.20137447--7.824.567,74
18,06,20134244  4.435.474,48
30.09.201324  21.472,30
Toplam 11715 - - 12.281.514,52

Yağlı Tohumlu Bitkiler (Ayçiçeği,Soya, Kanola,Dane Mısır)

 

18.06.2013

 

6480

  

 

11.227.711,76


30.09.2013

4

 
75.281,81
  Toplam 6484 - - 11.302.993,57
GENEL TOPLAM 18199 - - 23.584.508,09

2012 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Destekleme Çalışmaları dahilinde  çeltik ve buğdaya yukarıda belirtilen tarihte üreticilere üç ödeme yapılmıştır. Firmalarla ilgili soruşturmalar nedeniyle 2008-2009-2010 ve 2011 yıllarında geri tahsilatlar ve blokeler bulunmaktadır. 5488 sayılı kanun kapsamında, firmalardan dolayı mağdur olan çiftçilere tekrar ödeme yapılması söz konusu olmuştur.   2011-2012 yılı ürünü desteklemesine bloke konulan üreticilerin destekleme ödemesi yapılacaktır. 2006 yılından itibaren başvuran üreticilerin dosyaları incelenerek, ödemelerine bloke konulan ve geri tahsilat yapılan üreticilerin destekleme ödemeleri 6 ay içerisinde sonuçlandırılacaktır.

4.      Çatak Desteği

Sıra 
No

İl Adı

İlçe Adı

Çiftçi 
Sayısı/KÖY

Destekleme 
Alanı (da)

Miktarı
(TL)

1

SAMSUN

BAFRA

231 Kişi / 36 Köy

17.640,346

2.381.447,21

2

SAMSUN

HAVZA

85  Kişi / 2 Köy

1002,128

60.127,68

3

SAMSUN

AlAÇAM

22  Kişi / 3 Köy

2023,559

273.180,47

4

SAMSUN

ONDOKUZMAYIS

209  Kişi / 12 Köy

4945,598

667.655,92

5

SAMSUN

ÇARŞAMBA

322  Kişi / 25 Köy

8800,00

1.188.000,62

Toplam ​ ​ 78 KÖY 34.500 4.570.411,9

 

5.        Yem Bitkileri Desteklemeleri

2013 yılında İlimiz toplamında 12.622 kişiye 366.224 da alan için 15.841.379 TL ödeme yapılacaktır. Tüm İlçelerimizde yem bitkisi desteklemelerine müracaat olmaktadır. Ekilişi yoğun olan İlçelerimiz 129.871 da alanla Bafra, 65.565 da alanla Alaçam, 37.428 da alanla Vezirköprü, 43.930 da alanla Havza ve 27.678 da alanla Tekkeköy'dür.

6.1.      Organik Tarım Desteği

2012 Yılı Üretim Sezonu için 2013 yılında;

Destek Miktarı
(da/TL)

Desteklenen
İşletme Sayısı

Desteklenen Alan
(Da)

Destekleme Miktar
(TL)

35+1058616.884,97550.178,07

 

Destek Miktarı
(Anaç Sığır/TL)

Desteklenen
İşletme Sayısı

Desteklenen Anaç
Sığır Sayısı (Adet)

Destekleme Miktar 
(TL)

112,5 + 30116323.227,50

 

Destek Miktarı
(Buzağı /TL)

Desteklenen
İşletme Sayısı

Desteklenen Buzağı Sayısı (Adet)

Destekleme Miktar 
(TL)

37,5 + 12,51682.687,50

Ödemesi yapıldı.

2014 yılında ise 2013 yılına ait;

Destek Miktarı
(Anaç Sığır/TL)

Desteklenen
İşletme Sayısı

Desteklenen Anaç
Sığır Sayısı (Adet)

Destekleme Miktar
(TL)

150224737.050,00


Destek Miktarı
(Buzağı /TL)

Desteklenen
İşletme Sayısı

Desteklenen
Buzağı Sayısı
(Adet)

Destekleme Miktar
(TL)

501542.700,00

ödeme yapılacaktır.

 

DESTEKLEMELER

2010

2011

2012

2013

Toplam (TL)

Organik Tarım Desteği281.384243.597550.178-1.075.159,00
Organik Hayvancılık Desteği-14.85025.91539.750*80.515,00

* Ödemesi 2014 yılında yapılacak


Ödeme Yılı

Destek Miktarı (da/TL)

Desteklenen İşletme Üretici Sayısı

Desteklenen Alan
(da)

Destekleme Miktar (TL)

2009183009.941,119178.940,11
2010201955.323,881106.477,63
20112541311.255,547281.384,30
2012253049.743,875243.597,03
201335+1058616.884,970550.178,070

 

6-2.      Organik Tarım Sertifikasyon Çalışması

Üretici Grup
Sayısı

Köy
Sayısı

Kişi
Sayısı

Sertifikalı Alan (da)

Üretim Alanı (da)

Üretim Miktarı
(ton)

 Bütçesi
(TL)

312463249.23022.6133.39539.896

 

6.3.      Organik Tarımı Geliştirme Çalışmaları

 - Organik  tarım  faaliyetinde  bulunan  fındık  üreticilerine  Organik  Tarımda  Bitki Besleme    ve Organik Gübreleme yöntemleri konusunda 6 adet eğitim toplantısı düzenlenerek 150 çiftçi ve Tarımsal Yayım Danışmanı ile teknik personel olarak görev yapan 5 kişiye eğitim verilmiştir.

 

Yılı


Çiftçi Toplantıları

İlköğretim Okulları Eğitimi

Panel ve Seminerler

Danışman Eğitimleri

Sayısı

Eğitilen Çiftçi

Sayısı

Eğitilen Öğrenci

Sayısı

Katılımcı Sayısı

Sayısı

Katılımcı sayısı

20136150----15

 

-  2011/4  sayılı  genelge  çerçevesinde;  organik  hayvansal  üretim  gerçekleştiren  2 müteşebbis, denetimi gerçekleştirilmiştir.

-  15-19 Mayıs 2013 tarihinde 4. İzmir  Organik Ürünler Fuarına katılım sağlanmıştır. İlimizde organik üretim yapan 20 üreticinin fuara katılımı sağlanmıştır.

-  İlimizde Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu " Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi önderliğinde, GTH Bakanlığı, Samsun İl Özel İdaresi ve İl Müdürlüğümüz katkılarıyla 25-27 Eylül 2013 tarihinde düzenlenmiştir. Sempozyumda 59 sözlü bildiri ve 58 poster sunumu yapılmış; bildiriler Samsun İl Özel İdaresi Katkılarıyla 2 cilt halinde 1000 adet kitap basımı gerçekleştirilmiştir.

-  OTKYP Projesi kapsamında ilimiz organik fındık üretiminin artırılması amacıyla sertifikasyon, eğitim ve mal alımı kapsamında 76.787 TL ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda üreticilere dağıtılmak üzere 450 Adet Vermicompost gübre ( 1Lt)  ve 110 adet (100 ml lik Spinosad etken maddeli ) Organik ilaç alımı gerçekleştirildi.

 

İlçeler Organik Üretim Alanları (2013)

İlçe Adı

Köy Sayısı

Üretici sayısı

Kullanılan
Alan (da)

Belgelenen
Alan (da)

Üretim
Alanı (da)

Alaçam

4

5

1493,308

2404,342

1493,308

Atakum

9

10

406,679

499,051

181,445

Ayvacık

6

9

343,254

363,492

313,466

Bafra

9

15

1381,776

1669,34

880,263

Canik

6

14

1105,047

1396,111

654,978

Çarşamba

45

398

15032,644

18966,5412

13500,861

Ladik

2

14

685,835

740,166

666,156

Ondokuzmayıs

17

243

7522,458

16556,657

7146,868

Tekkeköy

7

46

1724,785

1957,461

1630,406

Terme

31

184

9814,95

95218,7

8920,034

Toplam

39510,736

139771,8612

35387,785

 

Samsun'da Organik Tarım Ürün Grupları Üretim ve Alanları (2013)

Ürün Grubu

Köy
Sayısı

Üretici sayısı

Kullanılan
Alan (da)

Belgelenen
Alan (da)

Üretim
Alanı (da)

Meyve11788629942,879127192,711228518,162
Sebze/Çiçek24351103,1581759,132455,177
Tarla Bitkileri581658464,69910820,0186414,446
        Toplam         

39510,736

139771,8612

35387,785

 

Samsun'da Organik Hayvansal Üretim Verileri (2013)

 

Yetiştirme
Şekli

Üretici
Sayısı

Hayvan sayısı
(Ad.-BB)

Üretim Miktarı
(Ad –Kg-Lt) (2012)

Kanatlı

Et197.970569.849
Yumurta135.7419.513.022

Büyükbaş

Et21140
Süt2287387.937


Samsun'da Ekonomik Değeri Olan Ürünlerinin Üretim ve Alanları

Ürün Adı

Üretici sayısı

Kullanılan
Alan (da)

Belgelenen
Alan (da)

Üretim
Alanı (da)

Tahmini
Üretim (kg)

Buğday20392,741543,734236,94840818
Ceviz19176,927177,50389,32311483
Çayır 26 733,199 848,754 702,101 73914,469
Çeltik8284,146375,191284,14610
Elma19210,423262,05286,13121783
Fasulye14897,258916,956333,68511958
Fındık 870 29022,99 126115,325 28184,586 3318164,4
Fiğ481468,4322113,437989,11300350
Kanola3236,042617,355236,04299900
Kivi 11 99,326 116,331 60,921 55070
Mısır661077,6971273,23661,296369540
Mısır (silaj)30557,43816,933323,504305867
Soya 7 1818,985 2210,538 1518,985 117742

 

Yıllara göre Organik Tarım verileri

Yıllar  Çiftçi Sayısı Üretim Alanı (ha) Üretim Miktarı (ton)

2009

ORGANİK3084474,102369,42
GEÇİŞ5211586,603267,02
TOPLAM8296060,705636,44

2010

ORGANİK95496,661802,50
GEÇİŞ9932734,754971,92
TOPLAM10883231,416774,42

2011

ORGANİK2851081,291520,72
GEÇİŞ9142190,252170,99
TOPLAM11993271,543691,71

2012

ORGANİK3562144,473030,56
GEÇİŞ8902121,073349,27
TOPLAM12464265,546379,83

2013

ORGANİK5451712,443304,26
GEÇİŞ10712436,043412,59
TOPLAM                  1616                             4148,48                           6716,85

 

7.          İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Projesi Çalışmaları

İlimizde de İyi Tarım Uygulamaları çalışmaları 2013 yılı içerisinde; Çarşamba, Terme, Bafra ve İlkadım İlçelerinde yazlık sebze, kışlık sebze, biçilebilir tarla ürünleri ve  meyve  gruplarında  yaklaşık  48130,141  da  alanda,  572  üretici  de  iyi  Tarım uygulamaları ve sertifikasyon hizmet alım çalışmaları devam etmektedir.

İTU kapsamında Bireysel sertifikasyon hizmeti alan 3  meyvecilik şirketinde toplamda arazi kontrol ve denetim çalışmaları devam etmektedir.

2013 yılının ilk altı ayında, 8 İlçede 22 köyde, toplam 607 üreticinin katıldığı üretici odaklı, 1 ilçede 2 okulda toplam 150 öğrencinin katıldığı gençlere yönelik  ve merkezde 25 tüketicinin katıldığı tüketici odaklı eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İÖİ Kaynaklı Sertifikasyon Hizmet Alım İçin Projenin Bütçesi

Üretici Sayısı

İTU Alanı (da)

Hedeflenen Bütçe (TL)

Gerçekleşen Bütçe(TL)

569 46818,841 150.000 TOPLAM    : 112.000

 

 

 

İlçeler

 

 

Üretici grubu

 

 

Özel sektör Adı

 

 

Çiftçi sayısı

Yazlık sebze Alan (da) (kavun, karpuz domates,
biberMfasulye)

Kışlık sebze Ü.Alan (da) (Beyaz- Kırmızı lahana, karnıbahar brokoli marul)

Tahıl grubu Ü.
Alan (da) Çeltik, D.mısır

Meyve Alan Ü. Alanı (da) Elma, armut, erik, kiraz,
şeftali çilek, kivi

 

 

GENEL TOPLAM

Bafra

Sebze Üreticileri Birliği

 2222409.6191775.69217708.257  21893,568
Tahıl Üreticileri Birliği 195207.272587.10221712.463  22506,837
Merkez

Ziraat Odası

 3-- 33,175 33,175

Terme

Meyve Üreticileri Birliği 27---236,987 236,987
ÇarşambaMerkez Tar. Kredi Koop. 52---1499,041 1499,04
Dikbıyık Tar. Kredi Koop 772.8--68.083 140,883
Örtü Altı Seb.Yet. Birliği 55413,325--- 413,325
Çarşamba Kızılot TKK. 832- 63.026 95,026
 Alerg İnşaat Gıda AŞ.1   416 416
Tekkeköy 

Koni İnş.San.AŞ.

1   400 400
19 Mayıs 

Sammey Gıda AŞ.

1   495,30 495,3
Toplam   572 3135,07 2362,79 39420,72 3211,61 48130,141


İyi Tarım Uygulamaları Eğitim Çalışmaları

Üretici Odaklı Eğitim ​ Tüketici Odaklı Eğitim ​ Gençlere yönelik Okul Eğitim ​

Yapılan Eğitim Sayısı

Eğitime Katılan
Üretici Sayısı

Yapılan Eğitim Sayısı

Eğitime Katılan Tüketici Sayısı

Yapılan Eğitim
Sayısı

Eğitime Katılan Tüketici Sayısı

226071252150

 

İyi Tarım Uygulamaları Denetim Çalışmaları

İlçe

Denetlenen 
Grup Adı

Denetlenen Üretici
Sayısı

Denetlenen Alan
(da)

BafraSebze Üreticileri Birliği5250
Tahıl Üreticileri Birliği2150
Meyve Üreticileri Birliği250
Çarşamba

Merkez Tarım Kredi Koop.

--

Dikbıyık Tarım Kredi Koop.

--

Örtü Altı Sebze Yet. Birliği

--
Alerg İnşaat Gıda AŞ.--
TekkeköyKoni İnş.San.AŞ.--
19 MayısSammey Gıda AŞ.--
Toplam ​ 9 450

 

8. Fındık Çalışmaları

8.1. Eğitim Çalışmaları; 2013 yılı İl yayım programı dahilinde ilimiz fındık üreticilerine fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik eğitim çalışmaları yapılmıştır. İlimiz fındık İlçeleri köylerinde fındık yetiştiriciliğinde toprak örneği alma, gübreleme, budama teknikleri, Fındık Hastalık ve zararlılarından; Dalkıran, Kozalak akarı, Mayıs böceği, Bakteriyel yanıklık, Dal kanseri, Kök çürüklükleri, külleme ile ilgili üretici şikâyetleri ve talepleri doğrultusunda bahçe kontrolleri yapılarak mücadeleleri konusunda üreticilere bilgi aktarılmıştır. Aynı zamanda üreticilere fındık bahçelerinde uygulamalı olarak mekanik mücadeleleri gösterilmiştir. Salıpazarı ziraat odası tarım danışmanlarının talepleri doğrulsun da cevizli köyünde fındık bahçeleri kontrol edilerek bilgi aktarıldı.

8.2. Diğer Mücadele çalışmaları (Entegre ve Kontrollü Mücadele Yönetimi):

  Program Uygulama

Fındık Hastalık ve Zararlıları

 304.070 da
Fındıkta Yabancı Ot 12.850 da


8.3. Fındık Entegre Mücadele Proje çalışmaları

2013  yılında  Fındık  Entegre  Mücadele Projesi  uygulama çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede Terme, Çarşamba ve Salıpazarı ve Tekkeköy İlçelerinde 7

köyde 25 üretici ile 675 dekar çalışmalar yürütülmektedir. Proje iş planı çerçevesinde üretici  bahçelerinde  fındık  yetiştiriciliği  ve  sağlığı  ile  ilgili  konularda;  Teorik  ve

uygulamalı olarak analiz için toprak örneği alma, budama, gübreleme, dalkıran, kozalak akarı ile ilgili üreticilerin eğitimleri sürdürülmüştür. Entegre ağına dâhil üreticilerin

Fındık  hastalık  ve  zararlıları  ile  Entegre  Mücadele  prensiplerine  uygun  mücadele yapmaları, kullandıkları BKÜ'leri ilgili talimata uygun seçerek uygulamaları ve kayıt

altına almaları sağlanmaktadır. Eylül, ekim, kasım aylarında fındıkta Aflatoksin, hasat, kurutma, depolama hakkında üreticilere bilgi aktarılmıştır.

Mücadele Konusu Program Uygulama
Fındıkta Entegre Mücadele 675 675

 

9. Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Çalışmaları

Tohumluk  üreticilerinin  2013   yılında   vermiş   oldukları  beyannameler   ile sonuçlanan ve devam eden sertifikasyon işlemleri bilgileri aşağıda sunulmuştur.

İşletme Adı

Tür

Beyanname Sayısı

Üretim Alanı (da.)

Sertifika Alan Tohumluk Miktarı (kg.)

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Adi Fiğ1204.000

Mısır

11

396

Tarla kontrolleri yapıldı. Sertifikasyon süreci devam ediyor.
Nohut220Tarla kontrolü  talep  edilmediği için yapılmamıştır.
Fasülye19Tarla kontrolü  talep  edilmediği için yapılmamıştır.

Karaköy TİM Bafra

 

Buğday

 

9

 

2.057

Tarla kontrolleri yapıldı. Sertifikasyon süreci Amasya Gökhöyük TİM de devam etmiştir.. Tahmini üretim miktarı 808.500 kg dır.

Yazıcıoğlu Tarım Vezirköprü

 

Buğday

 

5

 

51,197

Tarla kontrolleri yapıldı. Üretici numune alım talebinde bulunmadı.

 

May Tohumculuk

 

 Soya

 

 43

 

 2.533,360

Tarla kontrolleri yapıldı. Sertifikasyon süreci Adana ilnde devam ediyor. Tahmini üretim 1.044.564

Beta Tohumculuk

Şeker

Pancarı

75361

Tarla kontrolü yapıldı. Sökülen fidelerin   Amasya   İline   sevki yapıldı.

 Mizagro Mizan Tarım

Buğday1240287.050
Macar Fiğ540,7002.450

 

10.       Mera Kanunu (Tespit, Tahdit ve Islah) Çalışmaları

Mera Tespit,Tahdit ve Tahsis Çalışmaları

İlçe

Toplam Köy ve Belde Sayısı

Tespit Yapılan Köy Sayısı

Tahdit ve Tahsis Yapılan Köy Sayısı

Tahdit ve Tahdit Yapılan Mera Alanı (da)

Toplam Mera Alanı (da)

Merkez İlçe103958121.011,48723.834,527
Alaçam545483.236,8923.236,892
Asarcık30306171,753171,753
Ayvacık3430136,000133,000
Bafra1201194827.442,91246.136,335
Çarşamba128119317.826,31812.795,099
Havza82786229.503,23029.685,150
Kavak8684396.319,0006.587,600
Ladik57535211.090,00016.245,550
Ondokuzmayıs2626242.845,8664.821,158
Salıpazarı34342117,999117,999
Tekkeköy4437183.552,1223.638,521
Terme6865233.683,4844.262,720
Vezirköprü1401406913.028,00015.498,960
Yakakent1313128,92028,920
TOPLAM 1.019 961 465 129.893,983 167.194,184

 

Mera Islah Çalışmaları

İlçe Sayısı Köy/Belde Sayısı Toplam Bütçe (TL) Toplam Islah Alanı (da)
5141.774.11924.152

 

11.       Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

KESME ÇİÇEKLER Alan (M2) (Adet)
Karanfil


250.000
Gerbera4.000
Glayöl (Gladiol)20.000
Kasımpatı (Krizantem)30.000
Lale5.000
Fresia10.000
Lilyum (zambak)20.000
Gül (Kesme)650.000
lisianthus10.000
TOPLAM ​35.000 1.000.000
DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ 600.000 600.000
MEVSİMLİK 14.500 2.000.000

 

              Üretim şekli
İşletme sayısı             Alanı (da)               Üretim (adet)          

Kesme Çiçekçilik

12

20.000

1.000.000

Dış Mekân Süs Bitkileri

10

600

600.000

Mevsimlik Çiçekçilik

1

14.5

2.000.000

 

12. Zirai Mücadele Alet ve İlaç Bayi Çalışmaları

İlçe Müdürlüklerinde reçete yazma yetki belgesine sahip kişilere ve özel şahıslara

57 adet reçete koçanı zimmet karşılığı teslim edildi.

Zirai Mücadele Alet ve İlaç Bayi Çalışmaları

İlaç ruhsat

İlaç, depo izin belgesi

Alet Ruhsat

Yeni
Ruhsat

Ruhsat
Nakli

Adres
Değişikliği

Ruhsat
İptali

Yeni
Ruhsat

Yeni
Ruhsat

Ruhsat
Nakli

Adres
Değişikliği

Ruhsat
İptali

563824528

 

Bitki Koruma Ürünleri Toptancı-Bayi Sayıları

İLÇELER TOPTANCI ÖZEL BAYİ ZİR. ODA. TKK KAR. BİR PANKO TOPLAM
Alaçam 213  6
Asarcık   1  1
Atakum       
Ayvacık 211  4
Bafra 23 5 230
Canik       
Çaamba 2212 227
Havza 412119
İlkadım107    17
Kavak 1    1
Ladik 21  14
Ondokuzmayıs 3 1  4
Salıpazarı 1    1
Tekkeköy155    20
Terme 8 2  10
Vezirköprü 913 114
Yakakent 11   2
TOPLAM       150


Zirai Mücadele Alet ve Makina Bayi Sayıları

İLÇELER ÖZEL BAYİ ZİR.ODA. TKK KAR.BİR PANKO TOPLAM
Alaçam214  7
Asarcık  1  1
Atakum      
Ayvacık1 2  2
Bafra27 4 233
Canik2    2
Çarşamba1811 222
Havza511 18
İlkadım13   114
Kavak      
Ladik1 1  2
Ondokuzmayıs3 1  4
Sapazarı1 1  2

Tekkeköy

16    16
Terme5 2  7
Vezirköprü9 3 113
Yakakent 1   1
TOPLAM      134

 

 Zirai Mücadele İlaç-Alet Bayi Sayısı ve Kontrol İşlemleri

Faaliyet

Sayısal Değerler (Adet)

Mevcut


Kontrol Edilen Bayi Sayısı
Ceza Uygulaması ​ ​

Uyarı

İzin belgesini
askıya alma

İdari para
cezası

Bitki Kor. Ürünleri Toptancı (ad)2525---
Bitki Koruma Ürünleri Bayi Sayısı1251251-2
Zir. Müc. Alet ve Mak. Bayi (ad)134134---


13.        Genel Zararlılar

13.1. Yerli Çekirge

Merkez ve İlçeler de survey çalışmaların da, zararın en az düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Çekirge zararlısın da kullanılmak üzere, toplam 48 lt etki maddeli ilaç ile, Havza İlçesi Beyören köyü ve Ladik ilçesi Budakdere ile Büyükkızoğlu köyünde mücadele çalışmaları başarıyla bitirilmiş olup, 1200 dekar alan ilaçlanmıştır. Depomuzda; 2013 sonu itibariyle yaklaşık 4  lt çekirge ilacı mevcuttur.

13.2. Tarla Faresi

Piyasaya 150 kg  kg fare zehri verildi. Merkez il ve ilçelerden gelen çiftçilere döner sermaye makbuzu karşılığı fare zehri teslimi yapıldı. Yaklaşık olarak depoda 25 kg. fare zehiri mevcuttur. Gelecek yıl 400 kg yapılması planlandı.

13.3. Muzur Hayvan:

2013 yılında  İl ve ilçelere bağlı köyler de 70 adet yabani domuz çiftçilerimizce vurularak öldürülmüştür.

14.       Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları

Mera Bilgi Sistemi (MERBİS-GEP2) projesi kapsamında yeni veri tabanında bulunan meralara ait öz nitelik bilgilerinin bir kısmı veri tabanına aktarılmış olup, güncellemeler devam etmektedir. Uydu fotoğraflarından Terme İlçesine ait 5b kapsamındaki meraların tespiti yapılmış, Bafra İlçesindeki 5b mera tespitleri devam etmektedir. Ayvacık mahalle ve köylere ait parsellerin krokileri ve uydu görüntüleri bilgisayar ortamında hazırlanarak çıktıları alınmış, fındık desteklemesi başvurusu yapan üreticilerin parsellerinde arazi kontrolleri yapılmıştır. Mera Bilgi Sistemi projesinde 22a(güncelleme) kadastro çalışmaları kapsamında mevcut mera alanlarımıza ait ada ve parsel numaraları ile sınırlarının değişmesi sonucunda ortaya çıkan yeni haritalar ve sözel bilgilerin düzenlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca mera kütüklerine sonradan  eklenen  meralar  veya  kütükte  değişikliğe  uğramış  meralara  ait  güncel bilgilerin toplanması işlemi ve kontrolü yapılmaktadır. Yine 2b kapsamında mera vasfı olan parsellerin tespiti çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca MERBİS projesine girişleri yapılmak üzere tahsis amacı değişikliği yapılmış meralar tek tek dosyalarına bakılarak haritaları bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. Toplulaştırma çalışmaları kapsamında mera sınırlarındaki değişiklikler göz önüne alınarak güncellemeleri yapılmak üzere planlamaları yapılmıştır. Havza ve Vezirköprü ilçelerine ait 5b kapsamındaki mera alanlarının tespitleri yapılmıştır.

15.      Fidan Sertifikasyonu ve Bitki Pasaportu İşlemleri

Basılan Bitki Pasaport Sayısı

  Adet
Meyve Fidanı1558
Kavak Fidanı791
Şeker Pancarı Fidesi40
Sebze Fidesi3
TOPLAM 2 392


FİRMA ADI

Beyanname
Sayısı

Toplam
Alan (da)

Standart
Fidan Sayısı

Kazanan
Fidan Sayısı

Kaybeden
Fidan Sayısı

Çarmey Tarım
San.Tic.Ltd Şti

2

39

34.500

28.480

6.020

Koni İnşaat San.A.Ş Samsun Şubesi

6

140

324.509

146.420

178.089

Korkmaz Fidancılık (Halim-Kenan Korkmaz)

2

17

61.880

51.500

7.330

Kılıçoğlu Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd.Şti  (Mustafa Kılıç)

2

29

9.050

6.980

4.320

Karalı Tarım
(Neşet Karalı)

1

9

10.000

6.900

3.100

Özdemir Fidancılık
(Recep Özdemir)

1

6

13.753

12.430

1.323

Sam-Fi Fidancılık
(Mustafa Keskin)

2

20

10.000

10.000

0

Bafra Fidancılık (Sultan Tüysüz- H.Osman Geçili Ortaklığı)

2

4

8.365

6.250

2.115

Salim Turgu

1

6

7.400

6.030

1.370

Temel Fidancılık
(Temel Kılıç)

3

21

19.100

10.560

8.540

GENEL TOPLAM

22

291

495.507

285.550

212.207

 

Fidan Üretici Belgesi Ve Fidan Satış Bayii Belgesi Alan Üretici Sayısı

Fidan Üretici Belgesi 3
Fidan Satış Bayii 1
Fidan Üretici Belgesi iptal 1

 

16. Sebzecilik Çalışmaları

16.1.Entegre Mücadele

3  ilçede  (  Bafra,  Çarşamba,  Tekkeköy)  örtü  altında  üretimi  yapılan  sebze

türlerinde, üretim tekniklerinin ve zirai mücadelenin Entegre Ürün Yönetimi prensipleri doğrultusunda uygulanabilirliğini sağlamak gayesi ile çalışmalar yürütülmektedir.

Mücadele Konusu

Program (da)

Uygulama (da)

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele7020


16.2. Diğer Entegre Mücadele

Mücadele Konusu Program Uygulama
Sebze Hastalık ve Zararlıları135.515 da135.515 da

 

16.3. Survey Çalışmaları

a. Patates Hastalık Etmenleri Ülkesel Sürvey Projesi

İlimizde, 2003 yılından itibaren devam etmekte olan proje kapsamında, söz konusu hastalık etmenleri ile ilgili keşif sürveyleri devam etmekte olup; herhangi bir bulaşıklığa rastlanmamıştır.

Konu/Metod Keşif Sınırlandırma Değerlendirme
Patates Siğili X  
Patateste Kist Nematodu X  
Patates Bakteriyel Kahve Rengi Çürüklüğü X  
Patates Halka Çürüklüğü X  
Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi X  
Domates Güvesi  X X

 

Temmuz 2013' te; Atakum İlçesinde bir market ile İlkadım İlçesi Pazar yerinde Patates siğili şüphesi ile alınan numuneler, ilgili tetkikler için KTAE'ne gönderilmiş olup, gelen sonuçların hastalık olduğunu göstermesi üzerine ilgili İlçe Müdürlükleri ile bulaşık patateslerin alındığı firmaya yazı yazılarak, durum bildirilmiştir. İlçe Müdürlükleri, hastalık bulaşığı olan numuneleri, İl Müdürlüğü konu sorumlusu teknik elemanların gözetiminde tekniğine uygun şekilde imhasını gerçekleştirmiştir.

b. Domates Güvesi Ülkesel Sürvey Projesi

Domateslerde  önemli  zarara  neden  olan  Domates  Güvesi  (Tuta  absoluta) zararlısına ait  üretim alanlarının kontrolü  ve  çiftçi eğitim çalışmaları 17  İlçemizde devam etmektedir. 2013 Haziran ayı itibari ile yapılan arazi çalışmalarında; yoğun domates üretimi yapılan İlçelere (Bafra, Çarşamba, Tekkeköy, Terme, Ondokuzmayıs, Vezirköprü)  ait  köylerde,  açıkta  ve  serada  domates,  biber  ve  patlıcan  üretiminde Domates Güvesi zararı görülmüştür. İlçe Müdürlükleri ile temas halinde, Domates Güvesi mücadelesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda üretici bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.

c. Lahana Kök Ur Hastalığı Survey Çalışmaları

Ekim 2012 tarihinde ilk olarak Bafra Merkez İlçe'de bir alanda tespit edilen ve daha sonra Eylül 2013'te Bafra İlçesi Balıklar Köyü'nde lahana ve karnabahar tarlalarında görülen Lahana Kök Ur Hastalığı ile ilgili survey çalışmaları başlatılarak hastalığın  tanımı,  yayılış  şekli  ve  mücadelesi  konularında  arazide  çiftçi  eğitim çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca; hastalığın sınırlandırılması ile ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte eylem planı oluşturulmuştur.

16.4 . İl Özel İdaresi Destekli Sertifikalı Patates Tohumluk Dağıtımı

Samsun Valiliği İl Özel İdare kaynaklı olarak yürütülen;"Sertifikalı Tohumluk Kullanımının  Yaygınlaştırılması  Projesi"  kapsamında 120.000  TL,  projemiz  için ayrılmış olup, toplam 160 ton sertifikalı patates tohumluğu alımı yapılmıştır. Bu alımın 85 tonu Marfona çeşidi olup,  29 ton Havza, 35 ton Lâdik, 14 ton Asarcık, 7 ton Kavak İlçe Müdürlüğüne, 25 ton Agria ve 50 ton Marabel sertifikalı patates tohumluğu ise, Vezirköprü İlçe Müdürlüğüne Muayene ve Kabul Komisyonu" onayı alındıktan sonra teslimatları yapılmıştır. İlçe Müdürlükleri ise, söz konusu sertifikalı patates tohumluğunu, önceden kaydını yaptırmış olan çiftçilerimize dağıtmışlardır.

Tohumluğun
Cinsi

Çeşidi

Desteklenen Miktar (Ton)

Proje Bedeli (KDV dahil)

Ekilen Alan (Dekar)

İstihsal Bilgileri

Verim (Kg/Da)

Üretim (Ton)

PatatesMarfona85.0054.944340 
PatatesAgria25.0023.230100 
PatatesMarabel50.0041.147.5200 
Toplam 160 119.321.5 640 

 

16.5 Sebzeciliği Geliştirme Projesi

İl  Özel  İdaresi  kaynaklı  "Sebzeciliği  Geliştirm Projesi"  kapsamında  alımı

yapılan domates ve biber fideleri; 6-9.05.2013 tarihinde Vezirköprü, Havza ve Lâdik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine teslimatı gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yer alan Vezirköprü İlçesi Yukarı Narlı köyündeki üreticilerle; 01.02.2013 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmış olup, üretim sezonu boyunca projede yer alan çiftçiler ile üretim alanlarına gidilerek, yetiştiricilik ile hastalık- zararlı kontrolleri uygulamalı olarak arazide yapılmıştır.

Proje Kapsamında İlçelere Verilen Domates ve Biber Fidesi Miktarları

İlçe AdıDomates (Adet)Biber (Adet)
Vezirköprü90072 (417 Viyol)38016 (176 Viyol)
Havza28296 (131 Viyol)25056 (116 Viyol)
Ladik4104 (19 Viyol)4104 (19 Viyol)
Toplam 122472 (567 Viyol) 67176 (311 Viyol)

 

16.6. Bitkisel Ürünlerde Pestisit Kalıntısı Denetim Programı Projesi

Bitkisel Ürünlerde Pestisit Kalıntısı Denetim Programı" çerçevesinde; 2013 yılı

boyunca, Bakanlığımızca belirlenen sebze türleri ile numune sayıları dikkate alınarak, tekniğine uygun şekilde üretim alanlarından, programda belirtilen nitelik ve sayıda 78 numune alınarak etiketlenmiş ve ilgili laboratuara gönderilmiştir. Gelen laboratuar sonuçları; ilgili İlçe Müdürlüklerine, üreticilere de bildirilmesi uyarısı ile resmi yazı ile gönderilmiştir.

16.7. Örtü Altı Kayıt Sistemi Çalışmaları

25 Ağustos 2010 tarihli yönetmelik gereği Örtü Altı Kayıt Sistemi aktif olarak ağırlıklı Çarşamba olmak üzere veri girişleri yapılmakta ancak İl ve İlçe icmalleri alınamamaktadır. Çevre ve insan sağlığı için Entegre mücadele prensipleri kapsamında biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yaygınlaştırılmalıdır.

17. Meyvecilik Çalışmaları

 17.1. EKÜY Çalışmaları

İlçe Ürün Alan (da) Üretici Sayısı
AtakumElma185
CanikŞeftali526
İlkadım ​ ​Şeftali201
Elma193
Armut963
Ondokuzmayıs ​Şeftali221
Armut522
TekkeköyElma859
TermeElma583
YakakentElma557
Toplam  477 40


 17.2-Tahmin ve Erken Uyarı Çalışmaları

Ürün Adı

İstasyon Adresi

Program Miktarı (da)

Hitap Ettiği Alan (da)

İlçe Köy
ElmaBafraÇetinkaya2586
ElmaBafraYeniköy52158

Şeftali


İlkadımÇorak7555

Çarşamba

Yeniköseli433.963
Kuşhane184.922
ElmaÇarşambaKuşhane25478
ElmaHavzaDereköy*347
BağHavzaDereköy298
ElmaVezirköprüÇalköy*486
BağVezirköprüÇalköy246
   TOPLAM 181 10.439


 17.3- 2014 Yılı Tahmini Entegre Mücadele Çalışmaları

Ürünler İlçe Sayısı Üretici Sayısı Alan (da)
Kiraz 1 8 20
Elma 1 10 82
Şeftali 1 5 150
Toplam 3 23,5 252


İlimizde 7 tahmin istasyonunda İç Kurdu, Şeftalide Doğu Meyve Güvesi, Elma İç kurdu ve Elma Kara Lekesi için ilaçlama zamanı tespit edilmiştir. İlimizde Tahmin ve Erken Uyarı Çalışmaları; Elmada Karaleke Hastalığı; Elma İç Kurdu, Bağlarda Mildiyö ve Külleme ve Doğu Meyve Güvesi zararlısına karşı yürütülmektedir.

Elma  İç  kurdu  ve  Elma  Karalekesi  Çalışmaları:  Elma  İç  Kurduna  karşı 16.05.2013 tarihinde  mücadeleye  başlanmış  4 tekrarlı  uygulama  yapılmıştır.  Aynı bahçede elma karalekesine karşı mücadeleye 21.03.2013 tarihinde başlanmış,       3-10 tekrarlı uygulama yapılmıştır.

Şeftalide Tahmin ve Erken Uyarı: Doğu Meyve Güvesine 04.06.2013  tarihinde mücadeleye başlanmış,iki tekrarlı   uygulama yapılmıştır. Yine Şeftalide Filiz Güvesi için 09.05.2013 tarihinde ilaçlama başlamıştır.

Bağda Tahmin Erken Uyarı: Bağlarda Mildiyö ve Külleme hastalıklarına karşı; 15.04.2013 tarihinde mücadeleye başlanmış, ortalama 3 tekrarlı uygulama yapılmıştır.

17.4. Üretici Kayıt Defterleri

2013  yılı  İtibarı  ile  üreticilere  710  defter  verilmiş  bunlardan  bir  tanesi onaylanmıştır. 71 defter resmi kontroller dışında kontrol edilmiş, 62 defter onaylanmış, 67 çiftçi denetlenerek herhangi bir para cezası uygulanmamıştır. Konu ile ilgili olarak 1737 üretici ve 58 ürün alıcısının katılım sağladığı muhtelif ilçelerde 68 adet toplantı düzenlenmiş olup 567 adet basılı materyal dağıtımı yapılmıştır.

17.5. Genel Meyve Yetiştiriciliği ve  İl Özel İdare Proje Çalışmaları

Terme İlçesi Hüseyinmescit Köyüne 296 adet Teknik Şartnamede belirtilen şartlara uygun T Direk alımı yapılmıştır.

17.6. Meyve Hasatlık Ve Zararlıları İle Karantina Etmenleri Mücadelesi

Hasat  Öncesi  Pestisit  Takibi  projesi  kapsamında  muhtelif  ilçelerdeki bahçelerden elma ve armut numunesi alınarak analize gönderildi. Hasat Öncesi Pestisit

İzleme kapsamında 23 adet numune alınarak ilgili laboratuarlara gönderilmiştir.

Etmen Survey Alanı da Parsel Sayısı Bulaşıklık Durumu
Kivide Bakteriyel Kanser28636-
Bağ da FD ve BN32,716-
Şarka84673(+) 3 da

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Faaliyetleri

1. Hayvan Hastalıkları İle Mücadele

2014 Yılı Programına Esas 2013 Yılı Hayvan Mevcutları

İlçe adı

Mücadele Programında Bildirilen Hay. Mevcutları ​ ​ ​
Sığır Koyun -keçi Tek tırnaklı Kedi-köpek
Alaçam24.80019.4009301250
Asarcık12.000900490300
Atakum13.0004.169200650
Ayvacık9.6101.100465215
Bafra50.00027.70027502.000
Canik12.1006.5009001.150
Çarşamba40.3009.505851.950
Havza29.10032.1509102.300
İlkadım7.0552.7021022.250
Kavak16.3808.550145500
Ladik16.28613.482110750
19 Mayıs15.0003.09030325
Salıpazarı10.0001.1003571.300
Tekkeköy18.35018.92026800
Terme23.8502.7004291.055
Vezirköprü39.50034.0009001.500
Yakakent7.65011.630550650
TOPLAM 344.981 197.598 9.379 18.945


Şap Hastalığının Kontrolü Projesi Şap Aşılama Kampanyası Sonuçları

İlçe Adı

İlkbahar ​ ​ ​ Sonbahar ​ ​ ​

B.Baş Prog.

Aş. B.baş Say.

Gerçk. %

Aş. K.baş Hy. Sy.

B.Baş Prog.

Aş. B.baş Say.

Gerçk.%

Aş. K.baş Hy. Sy.

Alaçam21.09421.50010260022.41321.23895250
Asarcık12.52210.05080013.3048.960670
Atakum14.85313.2008970015.78112.600800
Ayvacık7.6887.1499308.1697.322900
Bafra40.80039.927983.17743.35045.7301055.000
Canik11.28010.73295011.9858.99475