9.4.2018 / Gösterim Sayısı : 445

Dokap 2018 Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuruları Sonuçlandı

       2018 Yılı DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2) kapsamında İlimizde yeni inşaat yatırımı konusunda toplamda 39 başvuru yapılmıştır.

          Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz bütçe imkânlarını dikkate alarak 10 yatırımcının başvurusunu onaylamıştır. İlimiz için 2.082.000,00 TL toplam proje tutarına karşılık 1.041.000,00 TL bütçe ayrılmıştır.

Başvurusu Onaylanan Yatırımcılar

No Adı Soyadı İlçesi Mahallesi Proje Kapasitesi (Baş)

Toplam Hibe

 Tutarı

Toplam Yatırım

Tutarı

1Cemal ŞENOLBafraÇalköy2060.000120.000
2Bekir BAYARVezirköprüNarlısaray40120.000240.000
3Salim USLUHavzaKarga49147.000294.000
4Erdal KOCAVezirköprüBeşpınar3090.000180.000
5Ali KALEBafraÇalköy2060.000120.000
6Hüseyin USLUHavzaKarga49147.000294.000
7Hasan SÜERTermeİmanalisi49147.000294.000
8Orhan KARAKAYAVezirköprüBeşpınar3090.000180.000
9İbrahim KARASAKALHavzaÇamyatağı3090.000180.000
10Ahmet BOZKURTVezirköprüTeberük3090.000180.000
TOPLAM 1.041.000 2.082.000

Başvurusu onaylanan yatırımcıların yeni ahır inşaatını gerçekleştirebilmeleri için inşaat tatbikat projelerini ve aşağıda yazılı belgeleri içeren yatırım dosyasını, başvurularının onaylandığına dair yazıların kendilerine tebliği tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yatırım dosyasını teslim etmeyenlerin başvuruları iptal edilecektir.

 

Yatırım Dosyasında Olması Gereken Belgeler

 1. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak SGK borcu yoktur yazısı,
 2. Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,
 3. Nüfus cüzdanı onaylı sureti,
 4. İnşaat ruhsatı,
 5. Projeler (Mimari, statik, sıhhi tesisat, elektrik ve diğer) 2 nüsha
 6. Taahhütname
 7. Gübre sıyırıcısına ait proforma fatura (Gübre sıyırıcısı almak isteyenler getirecek)
       
              Not: DOKAP kapsamında 250.000,00 TL'ye kadar olan yatırımlar için 601,00 TL, 250.000,00 TL üstü yatırımlar için 1.203,00 TL ücret İl Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılacaktır.
''