Tarım Takvimi

Ocak - Şubat Dönemi

Tarla faresi mücadelesi.
Şubat ayı itibarıyla üst gübrelemeye başlanması.
Şubat ayının ikinci yarısında itibaren dar yapraklı, yabancı ot mücadelesine başlanması.
İlkbahar dikimi yapılan yerlerde fidan çukurlarının açılarak şubat ayında dikime başlanması.
Meyve bahçelerinde toprak işleme ve yabani meyve ağaçlarına kalem aşısı yapılması.
Şubat ayında fosforlu ve potasyumlu gübrelerin tamamı ağacın dal izdüşümünün 15-25 cm. derinliğine verilir.
Şeftali yaprak kıvırcıklığı ile Fındık kozalak akarı ve dal kıran mücadelesine başlanılması.
Bağlarda budama işlerine başlanılması.
Fındık bahçelerinde dip sürgünü temizliği ve Şubat ayında azotlu gübrenin yarısının verilmesi.
Yazlık sebzelerde fide üretimi için fideliklerin havalandırılmaya başlanılması ve şubat ayında fideliklere tohum ekiminin yapılması.
Kışlık sebzelerin hasadına devam edilmesi.
Plastik seralarda bakım ve onarımın yapılması.
Mart ayı içerisinde yazlık sebzelerin tohum ekimine başlanması.
Aşırı ve erken otlatmayı önlemek için hayvanların meraya sokulmasının engellenmesi.
Ahır temizliği ve dezenfeksiyonunun aksatılmadan yapılması.
Arıları soğuktan koruyucu tedbirlerin alınması.
Şubat ayı içerisinde arılarda ilk bakım ve şuruplamanın yapılması.
Şubat ayı içerisinde serada sebze yetiştiriciliği için tohum ekimine başlanılması.

Mart - Nisan Dönemi

Hububatta üst gübrelemeye devam edilmesi.
Yazlık ekimler için toprak hazırlığına başlanılması.
Sürme hastalığı için tohum ilaçlanması.
Dar ve geniş yapraklı yabancı ot mücadelesi.
Tarla faresi mücadelesi.
Tütünde fidelik hazırlığı ve tohum ekimi.
Tütün fideliklerinde sulama, ot alma ve mavi küf ile çökertene karşı ilaçlama.
Tütün fideliklerinde danaburnu ve bozkurt için zehirli yemle mücadele.
Fidan dikimi, budama, gübreleme, aşılama ve toprak işleme faaliyetleri.
Şeftali yaprak kıvırcılığı mücadelesi.
Fındıkta kozalak akarı mücadelesi.
Ateş yanıklığı ile ilaçlı mücadele.
Nisan ayı itibarıyla elma ve armutta kara leke mücadelesi.
Plastik seralarda, ilkbahar yetiştiriciliğinde Mart ayının sonunda fidelerin dikiminin tamamlanması ve bakım işlerine devam edilmesi.
Yonca, korunga ve fiğ için toprak hazırlığı ve ekimi.
Ahır temizliği ve dezenfeksiyonunun aksatılmadan yapılması.
Arılarda şuruplamaya başlanması.
Arı kovanlarında ilkbahar bakımı ve muayenesi, varrova mücadelesi.
Nisan ayı itibarıyla yazlık sebze üretiminde, doğrudan tohum ekimi.
Yazlık sebze fidelerinin tarlaya aktarılması ve bakım işleri.
Yağışın fazla olmadığı zamanlarda, meraya zarar vermeyecek şekilde hayvan salınması.
Ağaçlara su yürümeden alınan kalemlerle bu aylarda kalem aşısı yapılır.
Çeltiklerin havuzları hazırlanarak nisan ayının ikinci haftasından sonra çeltik ekimine başlanır.

Mayıs - Haziran Dönemi

Tütün fideliklerinde danaburnu, çökerten ve mildiyö mücadelesi.
Mısır maymuncuğu ve mısırda danaburnu bozkurt mücadelesi.
Elma ağ kurdu ve elma iç kurdu ile mücadele.
Elma, armut ve şeftalide kara leke mücadelesi.
Armut psyllidi ile mücadele.
Meyve ağacı yaprak bitleri ve akarları ile mücadele.
Çeltikte yabancı ot mücadelesi.
Zeytin güvesi ve zeytin pamuklu biti mücadelesi.
Fındık kurdu ve fındıkta dal kıran ile mücadele.
Bağ küllemesi ve bağ mildiyösü ile mücadele.
Hıyar, domates ve patateste mildiyö mücadelesi.
Çeltik ve mısır ekimine devam edilmesi ve yabancı ot mücadelesine başlanılması.
Tütün fidelerinin dikimine başlanılması.
Fasulye, nohut ve diğer yemeklik baklagillerin ekimine devam edilmesi.
Kivi ve diğer meyvelerde sürgün göz aşısına başlanılması.
Meyve ağaçlarındaki sık filiz ve sürgünlerin, obur dalların budanması.
Yazlık sebzelerde fidelerin tarlaya aktarılması işleminin tamamlanması.
Kavun, karpuz fidelerinin tarlaya şaşırtılması.
Gecikmiş yonca ekimlerinin tamamlanması.
Yonca, korunga ve fiğin bakım işlerine ve hasadına devam edilmesi.
Dış paraziter invasyonlara karşı mücadeleye devam edilmesi.
İhtiyaç duyulan kovanlara boş petek ilavesi.
Varroa ve yavru çürüklüğüne karşı dikkatli olunarak kovanların sık sık kontrolünün yapılması.
Plastik seralarda ilkbahar yetiştiriciliğinde bakım işlerine ve hasada devam edilmesi.
Ahır temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılması.
Hububatta dar ve geniş yapraklı yabancı ot mücadelesi.
Biçerdöver kontrolleri ve buğday hasadı için hazırlıkların yapılması.
Mayıs sonlarında azotlu gübrenin 2. yarısı verilir, ayrıca mayıs ayı içerisinde meyve seyreltmesi yapılır.
Haziran ayının ikinci yarısından sonra kışlık sebzelerde fide elde etmek için tohum ekilmesi.
Ayçiçeği ve mısırda tekleme ve çapalama yapılır.
Şekerpancarında ikinci çapalama yapılır.
Mısırda ikinci azotlu gübre uygulaması yapılır.
Hububat zararlılarının kontrolü yapılarak mücadelesine başlanır.
​ ​

Kasım - Aralık Dönemi

Hububat ekimlerinin tamamlanması.
Mısır ve çeltiğin kurutma, muhafaza ve değerlendirilmesi için çalışmalara devam edilmesi.
​Nohut ve fasulyede kurutma, muhafaza ve değerlendirilmesi için çalışmalara devam edilmesi.
Meyve bahçesi tesis edilecek yerlerde derin sürümün yapılması ve meyve bahçelerinde sonbahar gübrelemesinin yapılması.
Fındık ocaklarına ile meyve bahçelerine fosforlu gübre, ahır gübresi ve kireç atılması ve toprak tahlilinin yapılması, Fındıklarda dal ve dip sürgünü budamasına devam edilmesi.
Çöğürlerin sökülerek boylarına göre aşı parsellerine dikilmesinin tamamlanması.
Kışlık sebzelerde bakım işlerine ve hasada devam edilmesi.
Plastik seralarda kış yetiştiriciliğinde bakım işlerine devam edilmesi ve hasada başlanması.
Kışlık Macar fiği ekimine devam edilmesi.
Yonca tarlalarına yanmış çiftlik gübresi verilmesi.
İç ve dış parazitlere karşı mücadeleye devam edilmesi.
Ahır ve ağıl temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılması.
Kışlığa alınan kovanlarda Varroa mücadelesinin bitirilmesi ve yağmurdan zarar görmemesi için kovanların üzerinin örtülmesi.
Yapılamayan kışlık hububat ekilişlerinin Aralık ayının ilk yarısında tamamlanması.
Tarla faresi ve yabancı domuz mücadelesine devam edilmesi.
Tütün depolarının ambar zararlılarına karşı ilaçlanması.
Şeftali ağaçlarında budamaya başlanması.
Bağlarda kış budaması ve bahçe temizliğinin yapılması.
Fidan çukurlarının açılması ve fidan dikiminin yapılması.
Yumurta verimini artırmak için sabahları kümeslerde aydınlatma yapılması.
Kümeslerde günlük bakım ve faaliyetlere devam edilerek kümes ısısının normalde durmasına özen gösterilmeli.
Çeltikte harmanlama yapılır.
''