Vizyon - Misyon

Vizyo​numuz
​​​- Üretici ve tüketic​ilere güvenilir, aynı zamanda sürdürülebilir hizmet sunmak.​
-Paydaşlarımızın ve tüketicilerin ihtiyaç duydukları her an müdürlüğümüze ulaşabilmelerini sağlamak.
- İlimizin tarımsal yapısını Dünya Kriterlerine uygun hale getirmek.

Misyonumuz
- Belirlenmiş Tarım Politikaları çerçevesinde kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi ve tüketicilerin güvenilir, yeterli gıdaya ulaşabilmesini sağlamak.
- Çiftçi eğitimi ve örgütlenmesinin sağlanması.
- Bitki, hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele etmek, karantina koşullarını sağlamak.
- Tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları ruhsatlandırmak, denetlemek.
- Kaliteli ve verimli türlerin tarımı yapılarak, güvenilir gıda arzını sağlamak.
- Tarımsal işletmeleri kayıt altına almak, kapasitelerini arttırmak.
- Tarımsal işletmelere yönelik desteklerin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.
- Kırsal alanda tarımsal alt yapı hizmetlerini gerçekleştirmek.
- Tarımsal arazi toplulaştırma çalışmalarını yapmak.
- Biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması.
- Organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması.
- tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak.
- Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak hizmet kalite ve verimliliğini arttırmak.
​ ​
​​​
''